İçeriğe geç

Kategori: MySQL

MySQL & Linux

Repository Ekleme Paket Kurulumu Sunucuyu Çalıştırma Ek Güvenlik Ayarları Öncelikle Firewall tarafıondan 3306 portunu açıyoruz.. firewall-cmd –add-port=3306/tcp firewall-cmd –permanent –add-port=3306/tcp Uzak Bağlantı için Ayarlar; /etc/my.cfg yada…