İçeriğe geç

Kategori: Elektronik

Wifimanager Türkçe Ayarları

ESP Cihazlar için kullanılan yapılandırma yardımcısı tzapu tarafında yapılan Wifimanager kütüphanesi için türkçeleştirme dosyası WiFiManager.h dosyasında 134. satırdaki ingilizceyi değiştirmeniz yeterli..!

Bluepill ve Arduino_STM32 Paketi

Daha önceki yazılarımızda Bluepill geliştirme kartından bahsetmiş ve CubeMX paketi ile birkaç uygulama yapmıştık. Bu yazımızda ise Bluepill kartını Arduino geliştirme ortamı ile nasıl kullanabileceğimize değineceğiz. Bu çalışmayı Ubuntu 18.04 tabanılı Xubuntu Linux ortamında gerçekleştirdik. stm32 Arduino paketi olarak https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32 adresinden indirilen paket ile çalışacağız. Arduino IDE ile https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 paketi ile de çalışabilirsiniz. İkisi arasında kütüphane ve kullanılan araçlar bakımından farklar var. Bu kütüphaneyi daha sonra inceleyeğiz. Bluepill kartına derlenmiş program dosyasını yüklemek için ise ST-Link v2 programlama arabirimini SWD (Serial Wire Debug) modunda kullanacağız.

Image for post
Düşük fiyatlı ST-Link SWD Debugger Arabirimi

AT Komutları ile SMS!

“ATtention” kelimesinin kısaltması olan AT komutları bir modemi kontrol etmek amacıyla kullanılır. Tüm komutlar “AT” veya “at” ile başlar. Bu komutların çoğu modemi kontrol etmek için kullanılsa da GSM/GPRS modemlerini ve mobil telefonlarını da kontrol etmek için kullanılır. Modem kontrolü için kullanılan AT komutlarının SMS ile ilişkili özel bir komut seti vardır. Örnek vermek gerekirse;

AT+CMGS komutu SMS mesajı yollamak için,
AT+CMSS komutu depodan mesaj yollamak için,
AT+CMGL komutu SMS mesajlarının listelenmesi için,
AT+CMGR komutu SMS mesajlarının okunması için kullanılır.