İçeriğe geç

MySQL & Linux

Repository Ekleme

http://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

sudo rpm -Uvh http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Paket Kurulumu

sudo yum -y install mysql-community-server

Sunucuyu Çalıştırma

// Açılışta Servis olarak başlaması için

sudo /usr/bin/systemctl enable mysqld

// Sunucuyu Başlatma

sudo /usr/bin/systemctl start mysqld

Ek Güvenlik Ayarları

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Öncelikle Firewall tarafıondan 3306 portunu açıyoruz..

firewall-cmd --add-port=3306/tcp 
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp

Uzak Bağlantı için Ayarlar;

/etc/my.cfg yada /
içindeki 

[mysqld]
...
skip-networking
...
bind-address = <some ip-address>
...

alanlarını REM ledikten sonra yada 0 yapıtıktan sonra

bind-address = 0.0.0.0

“mysql -u root -p” local den mysql e bağlanarak 

GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'yeniparola' WITH GRANT OPTION;

yetkisini veriyoruz, yada yeni kullanıcı oluşturuyoruz…!

CREATE USER 'yenikullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yeniparola';
CREATE USER 'yenikullanici'@'%' IDENTIFIED BY 'parola';

yerele ve uzağa yetkilerini verelim,

GRANT ALL ON *.* TO 'yenikullanici'@'localhost';
GRANT ALL ON *.* TO 'yenikullanici'@'%';

Son olarak değişiklikleri güncelleyelim,

FLUSH PRIVILEGES; 

Kategori:DatabaseMySQL

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir