İçeriğe geç

C# ChkUpdate

C# da Update Sunucu Scripti ve Kontrolü

?v=1 geri string döndürüyor

veya ?xml=1 ile bulunduğu dizindeki dosyaların listesini xml olarak döndürüyor..

  private Boolean CheckUpdate()
  {
    Boolean ret;
    try
    {
      WebClient clnt = new WebClient();
      Stream strm = clnt.OpenRead("http://10.x.x.x/hdsinfo/update.php?v=" + Application.ProductVersion); //Program.versiyon);
      StreamReader hread = new StreamReader(strm);
      String cont = hread.ReadToEnd();
      if (cont == "UPDATE") { ret = true; } else { ret = false; }
    }
    catch { ret = false; }
    return ret;
  }

      if (CheckUpdate())
      {
        System.Threading.Thread t = new System.Threading.Thread(new System.Threading.ThreadStart(UpdateME));
        t.Start();
        this.Close();
      }

update.php

<?
$versiyon = "8.04.2019.2"; //"1.1.2";


function array_to_xml( $data, &$xml_data ) {
  foreach( $data as $key => $value ) {
    if( is_numeric($key) ){
      $key = 'item'.$key; //dealing with <0/>..<n/> issues
    }
    if( is_array($value) ) {
      $subnode = $xml_data->addChild($key);
      array_to_xml($value, $subnode);
    } else {
      $xml_data->addChild("$key",htmlspecialchars("$value"));
    }
   }
}


if($_GET["v"]){
	$mevcut = $_GET["v"];
	if($versiyon<>$mevcut){
		echo "UPDATE";
	}else {
		echo "OK"; }
	}

if ($_GET["xml"])
{
	if ($_GET["xml"]=="1")
	{
	header("Content-type: text/xml");
	$dir  = '.'; //'C:/meyer';
	$files1 = array_diff(scandir($dir,2), array('..', '.'));
	$xml = new SimpleXMLElement("<root/>");
	array_to_xml($files1,$xml);
	print $xml->asXML();
	}
}
?>
Kategori:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir