İçeriğe geç

Ocotoprint start webcam script

önce

sudo nano /etc/init.d/webcam_stream

dosyasını oluşturalım

#!/bin/sh
# /etc/init.d/webcam_stream
#
# Creation:  04.02.2013
# Last Update: 09.05.2024
#
# Written by Georg Kainzbauer (http://www.gtkdb.de)
# Edited by hOLOlu (http://www.mustafaozkaya.com.tr)
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     mjpg_streamer
# Required-Start:  $all
# Required-Stop:   $all
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: MJPG-Streamer
# Description:    MJPG-Streamer takes JPGs from Linux-UVC compatible webcams and streams them as M-JPEG via HTTP.
### END INIT INFO

start()
{
 echo "mjpg-streamer baslatiliyor..."
 LD_LIBARY_PATH= /home/pi/mjpg-streamer//mjpg_streamer -i "/home/pi/mjpg-streamer//input_uvc.so -d /dev/video0 -n -y -r 1920x1080 -f 20" -o "/home/pi/mjpg-streamer/output_http.so -n -w /home/pi/mjpg-streamer/www -p 8080" >/dev/null 2>&1 &
}
stop()
{
 echo "mjpg-streamer durduruluyor..."
 kill -9 $(pidof mjpg_streamer) >/dev/null 2>&1
}
case "$1" in
 start)
  start
  ;;
 stop)
  stop
  ;;
 restart)
  stop
  start
  ;;
 *)
  echo "kullanimi: $0 {start|stop|restart}"
  ;;
esac
exit 0
sudo chmod +x /etc/init.d/webcam_stream

çalışır hale getirdikten sonra cron’a ekliyoruz

crontab -e
@reboot /etc/init.d/webcam_stream start

bu kadar

Kategori:Uncategorized

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir