İçeriğe geç

Firebird DB Backup & Archive

@echo off
cls
FOR /F "tokens=1,2,3,4 delims=. " %%A IN ('Date /T') DO SET NowDate=%%B-%%C-%%D
gbak -v -t -user SYSDBA -password masterkey localhost:D:\DB\DB.FDB D:\yedek\db_%NowDate%.bak
rar a -ep -ed -df Z:\DB\db_%NowDate%.rar D:\yedek\db_%NowDate%.bak
exit

Kategori:DatabaseDOS

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir